Ajánlatot kérek!

Ajánlatkéréshez kérjük, szíveskedjen az alábbi adatokat megadni.

Szeretettel üdvözöljük!

A Ház-Plusz Társasházkezelő Iroda szeretettel üdvözli Önt.
Vállalkozásunkat több, mint 30 éves épületgépészeti múlttal rendelkező cégnél közel 10 éve együtt dolgozó kollégák összefogásával álmodtuk meg, mert felfedeztük azt a társasházak életét erősen meghatározó hiányosságot, amelyet a társasházkezelés, illetve a közös képviselet jelent ma Magyarországon a tulajdonosok, lakóközösségek számára. Mi mertünk nagyot álmodni, mert úgy éreztük itt az ideje a szemléletváltásnak, hogy végre ne csak a gyakorlatban elterjedt „kötelező minimumot” kapják a tulajdonostársak a megbízott közös képviselőtől, társasházkezelőtől.
Mi hiszünk abban, hogy ez a szakma érdemes a bizalomra!

Csapatunkat két fő OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező regisztrált társasházkezelő, egy fő épületgépész-mérnök/műszaki ellenőr és egy fő szakasszisztens alkotja. Munkánkat társasházkezelő szoftver segítségével precízen, a tulajdonosok számára is bármikor ellenőrizhetően tudjuk gyakorolni az oldalon üzemeltetett online ügyfélkapun keresztül.

Szürke kör háttér

Társasházkezelési szolgáltatásunk keretében az alábbi feladatokat látjuk el

A társasház kezelésével kapcsolatos alapvető feladatok

 • közös képviseleti jogkör ellátása, a társasház törvényes működésének biztosítása
 • közgyűlés törvényes összehívása legalább évente egy alkalommal a Társasházi Törvény értelmében legkésőbb minden év május 31-ig (beszámoló közgyűlés)
 • közgyűlés törvényes összehívása minden egyéb indokolt esetben, továbbá tulajdonosi kérésre
 • a közgyűlési határozatok végrehajtása és végrehajtatása
 • együttműködés a tulajdonosokkal és a Számvizsgáló Bizottsággal
 • fogadó óra igény szerint a társasház területén is
Szürke kör háttér

Pénzügyi, gazdasági feladatok

 • előző évi elszámolás és a tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése
 • gazdálkodás a társasház pénzével a tárgyévre jóváhagyott költségvetés alapján
 • a szolgáltatóktól érkezett számlák kiegyenlítése, lekötött betétek kezelése, bankszámla forgalmának és felújítási számlának folyamatos figyelése és esetleges likviditási nehézségek kiküszöbölésére vonatkozó lehetőségek közgyűlés elé terjesztése
 • javaslattétel a közgyűlés számára a közös költség összegére vonatkozóan
  az elfogadott közös költség összegének beszedése
 • közös költség tartozás esetén jogi lépések megtétele (felszólítás, fizetési meghagyás, jelzálogjog-bejegyeztetés, végrehajtási eljárás indítása)
 • javaslattétel a közgyűlés számára a közös tulajdonú helyiségek hasznosítására vonatkozóan (pl.: terület, felület bérbeadása)
 • pályázatfigyelés
 • gazdasági események lekönyveltetése az egyszeres könyvvitel számviteli előírásai alapján
 • a közös tulajdon hasznosításából, bérbeadásából származó bevételek nyilvántartása
 • adóbevallás elkészítése, határidőre történő benyújtása a NAV felé
Szürke kör háttér

Műszaki és működési feladatok

 • a társasház műszaki állapotának ellenőrzése
 • üzemeltetési, karbantartási feladatok szervezése
 • hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése, számlák kiegyenlítése
 • szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése
 • közgyűlés által jóváhagyott felújítási munkák szervezése (vállalkozók pályáztatása, begyűjtött árajánlatok közgyűlés elé terjesztése, elfogadott árajánlat alapján a szerződések megkötése, kivitelezési munkák lebonyolítása)
 • az elvégzett felújítási munkák ellenőrzése, kivitelezési számlák kiegyenlítése
Szürke kör háttér

Jogi feladatok

 • közös képviseleti jogkör ellátása bíróságok és más hatóságok előtt
 • fizetési felszólítások, fizetési meghagyások és jelzálogjog-bejegyzések, megállapodások ügyintézése közgyűlési határozat, valamint az SZMSZ-ben rögzített szabályok szerint
 • szükség esetén jogi lépések megtétele (birtokháborítási, birtokvédelmi és szabálysértési eljárások kezdeményezése)
 • Házirend, SZMSZ, tűzvédelmi szabályzat kidolgozása, frissítése
 • Alapító Okirat és a közgyűlési határozatok törvényi megfelelőségének biztosítása
Szürke kör háttér

Nyilvántartási feladatok

 • a társasház átvételekor átadott iratanyagok ellenőrzése és őrzése (Alapító Okirat, SZMSZ, Tűzvédelmi szabályzat, Közgyűlési határozatok könyve, számvizsgáló bizottság határozatai, a társasház műszaki leírása, az épület szintenkénti alaprajza, a társasház által kötött szerződésállomány 5 évre visszamenőleg, teljes könyvelési anyag elévülési időre visszamenőleg)
 • lakónyilvántartás vezetése, változások folyamatos nyomon követése és rögzítése
 • Határozatok Könyvének vezetése
 • tárgyi eszköz nyilvántartás
Szürke kör háttér

MIÉRT ÉRDEMES
MINKET VÁLASZTANI?

icon

MERT

rendelkezünk szakmai felelősségbiztosítással
icon

MERT

24 órás telefonos ügyeletet biztosítunk
icon

MERT

munkaidőben nálunk folyamatos az ügyfélfogadás
icon

MERT

minden tulajdonos számára biztosítjuk az online ügyfélkapu rendszer használatát
icon

MERT

közgyűlések lebonyolítására ingyenesen biztosítunk termet székhelyünkön

Visszahívást kérek!

Ajánlatkéréshez kérjük, szíveskedjen az alábbi adatokat megadni.