A befogadó nyilatkozat

Többen több féleképpen nevezik. Hallottam már székhely igazolásnak, hozzájáruló nyilatkozatnak, székhely-szolgáltatási igazolásnak is. A mi megítélésünk szerint leginkább a befogadó nyilatkozat a megfelelő megnevezés.

A székhelyszolgáltatásról szóló törvény kötelezi a székhelyszolgáltatást igénybe vevőt arra, hogy a Cégbírósághoz új cég létrehozása, vagy székhely módosítás esetén ezt a nyilatkozatot be kell nyújtania, egyébként nem kerülhet sor a cég bejegyzésére. Ugyanez igaz az egyéni vállalkozások esetében az önkormányzati eljárás során.

Mit is jelent ennek tartalma, miért a legjobb kifejezésnek a befogadó nyilatkozatot tartjuk? Tulajdonképpen a székhelyszolgáltató ebben arról nyilatkozik, hogy befogadja a saját címére a székhelyszolgáltatást igénybe vevőt. Cégnél, egyéni vállalkozásnál feljogosítjuk vele az ügyfeleinket, hogy a hatóságok előtt nálunk legyen a székhelye. Olyan ez, mintha a lakásunkba ott lakóként, a hatóságok előtt is elismerve befogadjuk pl. a barátunkat, azzal feljogosítva őt arra, hogy ő ott lakjon. Természetesen a nyilatkozat kiadóját is ellenőrzik, hogy jogosult-e ezen tevékenység végzésére, megfelel-e a bejegyzés helyszíne a törvényi előírásoknak.

Új cég, egyéni vállalkozás esetén ennek a nyilatkozatnak a kiadásával kezdődik a folyamat. Miután ez a nyilatkozat vissza nem vonható, ezért foglalóként a vállalt csomag első díját az ügyfélnek ki kell fizetnie ahhoz, hogy a nyilatkozat kiadható legyen. Erről számlát nem tudunk készíteni, hiszen még nincs bejegyezve a vállalkozás. A nyilatkozat 15 napig érvényes, ez alapján a cég bejegyzésre kerül, s ekkor tudunk vele szerződést kötni, számlát kiállítani. A kaucióként letett pénz „átalakul” a számla kifizetésére (papíron visszafizetésre, majd a számla kiegyenlítésére).

Megszűntethető-e a befogadás egyoldalúan a székhelyszolgáltató részéről?

A szerződésben részletezve vannak a jogok és kötelezettségek, amelyek alapján fenntartható és meg is szüntethető a befogadás, mindezek mellett mi mindig arra törekszünk, hogy kölcsönös bizalommal hosszú távon tudjunk együttműködni ügyfeleinkkel, de vannak nagyon ritka esetek is, amikor szolgáltatóként nincs más lehetőségünk, mint megszüntetni a befogadást. Alább írunk pár példát.

– akik sajnos többszöri figyelmeztetésünk ellenére notóriusan nem fizetik meg a székhelyszolgáltatás ellenértékét.

– mi csak akkor keressük ügyfeleinket, ha számukra is fontos, de akik sokszoros próbálkozásunk ellenére is hosszú időn keresztül utolérhetetlenek a megadott elérhetőségeken, akkor nem tudunk mást tenni.

A fentiek esetében kénytelenek vagyunk a Cégbíróságnál, Önkormányzatnál és a NAV-nál eljárni az ügyben, hogy a céget, egyéni vállalkozást töröljék a nyilvántartásukból. Ez a folyamat azonban éveket is igénybe vehet. Mindazonáltal a fentiek nagyon ritkák, és örülünk is ennek, hogy a nálunk bejegyzett cégekkel sikerült erős bizalmi kapcsolatot kialakítanunk.

Természetesen az egyéni vállalkozó, illetve a társaság ügyvezetője büntetőjogi kötelezettséggel bír a székhelyhasználattal kapcsolatban, azaz őt is személyesen terheli a vállalkozással kapcsolatos szerződésszegés.

Ehhez kapcsolódóan itt is vannak próbálkozások a hamisításra. Hozzánk is bejegyzésre került olyan cég, akiről nem is tudtunk. Az eljárás következtében azonban postájuk érkezett. Ezt követően ellenőriztük, s kiderült, hogy valóban bejegyzésre kerültek a Cégbíróságon. Nyilván hamis papírral. Mivel a Cégbíróság a megkeresésünkre csak a törvényességi felülvizsgálatot indította el, a részletekről felvilágosítást nem ad ki, ezért mi magánnyomozásba kezdtünk, hogy ki volt a bejegyzést ellenjegyző ügyvéd. Vagy neki is már hamisított iratokat nyújtottak be, vagy –aminek kisebb az esélye- ő volt a bűnös. Valakinek büntető per lesz a nyakába varrva.

Ez is jelzi, hogy milyen komoly tartalommal bír ez a nyilatkozat.

 

További információkat az alábbi linkre kattintva olvashat:

http://www.cegalapitas.konyvelesnet.hu/szekhelynyilatkozat.html

 

Következő bejegyzésünk címe: Ingyen székhelyszolgáltatás